PŪMANAWA

Me Whakakotahi, Kia Maarama, Kia Pono, Ki Te Karakia

              Together we Learn, We Pray, We Serve

HEAD

Matauranga - Learn

HEART

Wairuatanga - Pray

HAND
Manaakitanga - Serve